Tio principer för att utveckla team och organisationer

Varje princip stöder ett specifikt utfall. För att bestämma var man bör börja i sin organisation eller sitt team kan man titta på beskrivningen av utfallet av varje princip (texten efter ”så att”) och reflektera över var det största behovet finns just nu. I vilket fall, säkra först att organisationens eller teamets syfte och strategi är tillräckligt tydliga.

I bilden nedan kan du se att några av principerna är mer nära besläktade än andra, det kan vara ytterligare en hjälp till vad som är en lämplig startpunkt.

Med varje princip har vi inkluderat en lista med förslag på saker man kan prova. Förslagen är hämtade från menyn av mönster i Sociokrati 3.0. För närvarande finns bara de viktigaste mönstren som stöder varje princip, i framtida versioner av detta ramverk kommer det att finnas ännu fler mönster.