Notera: Om du letar efter ett speciellt mönster kan du använda mönsterförteckningen eller mönsterkartan, som båda finns tillgängliga överst på varje sida samt i menyn under "Snabblänkar".

S3 erbjuder ett mönsterbaserat tillvägagångssätt för organisatorisk förändring.

Ett mönster är en process, teknik eller riktlinje som fungerar som en mall för att framgångsrikt agera på en viss typ av utmaning eller möjlighet.

Mönster är modulära och anpassningsbara, kan användas självständigt, och är ömsesidigt förstärkande och kompletterar varandra när de används i kombination. S3-mönster kan förfinas och anpassas för att möta organisationens specifika behov.

I den här handledningen har mönstrena grupperats efter ämne i tio kategorier för att lättare kunna identifiera vilka som är mest relevanta i en viss organisation: