Träffas regelbundet (oftast veckovis) för rapportering och samordning av arbetet mellan domäner.

  • facilitera mötet (tidsbegränsa dialogen och använd rundor när det är värdefullt)
  • när det är användbart, sammanställa en agenda inför mötet och dela den med deltagarna i förväg
    • inkludera detaljer om eventuella förutsättningar som kan hjälpa deltagarna att förbereda sig
    • ytterligare punkter kan komma upp vid statusrapporteringen

Punkter på dagordningen:

  • synkronisering och ensning mellan domäner
  • prioritering och fördelning av arbete
  • hantering av och agerande på hinder

Stegen i ett samordningsmöte