Bjud in alla att skapa och genomföra experiment för att utveckla organisationen.

  • tydliggör drivkraften bakom förändringarna
  • schemalägga regelbundna öppna diskussioner:
    • bjud in alla medlemmar att skapa och genomföra experiment
    • definiera begränsningar för experimenten som möjliggör utveckling av sociokratisk och agilt tänkesätt (t.ex. S3 principer)
    • återkoppla, utvärdera och lär av genomförda experiment i nästkommande öppna diskussion