Be om hjälp

Ett enkelt protokoll för lärande, kunskapsdelning och uppbyggande av kontakter, med respekt för människors medverkan.

Kollegial återkoppling

Bjud in en medlem i din organisation till att ge dig konstruktiv feedback på din prestation i en roll eller i ett team, om ditt allmänna deltagande och bidrag, eller om något annat område du vill utveckla.

Kollegial utvärdering

Stötta varandra i att lära och växa i de roller och team du arbetar i.

Utvecklingsplan

En plan för hur man kan utveckla effektivare sätt att ansvara för ett område som man kommit överens om mellan delegator och delegat.