Stöd alla att utveckla sin kompetens och skicklighet så att deras bidrag förblir värdefulla och organisationen kan utvecklas.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Navigera via spänning – När alla i organisationen är uppmärksamma på situationer där det kan vara värdefullt att odla kompetens och kunnande fokuseras lärandet och kontinuerliga förbättringar underlättas.
  • Utvärdera möten – En kort utvärdering i slutet av varje möte eller workshop hjälper människor att identifiera sina styrkor, tillväxtutmaningar och sätt att förbättra sitt bidrag i framtiden.
  • Kollegial utvärdering – Att som team eller person i en roll regelbundet bjuda in relevanta intressenter för en genomgång av sin effektivitet gör det möjligt att identifiera styrkor, tillväxtutmaningar och sätt att förbättra framtida bidrag.
  • Utvecklingsplan – Att samarbeta med relevanta intressenter om en plan för hur man kan utveckla nödvändig kompetens och kunnande, är ett effektivt sätt att fokusera inlärningsarbetet hos en person i en roll eller för ett team.
  • Kollegial återkoppling – Att bjuda in återkoppling från kollegor gör det möjligt för människor att förstå sina styrkor och tillväxtutmaningar så att de kan satsa på att lära sig inom områden där det kan vara till hjälp.