En strategi är ett angreppssätt på hög nivå för hur människor skapar värde för att framgångsrikt kunna vara ansvarig för en domän.

Det är oftast mer effektivt om ett team eller rollinnehavare leder utvecklingen av sin egen strategi.

En strategi innehåller ofta en beskrivning av det avsedda utfallet av genomförandet av denna strategi.

Eftersom delegatorn delar redovisningsansvar för de domäner de delegerar, är det värdefullt att de utvärderar en delegats strategi, för att se potentiella hinder och föreslå sätt som den kan förbättras på.

En strategi är en överenskommelse mellan delegator(er) och delegat(er) som regelbundet utvärderas och uppdateras vid behov (byt riktning eller fortsätt)

Strategier valideras och förfinas genom experiment och lärande.

Strategier valideras och förfinas genom experimenterande och lärande.