Inspiration till och historien bakom Sociokrati 3.0

Den bokstavliga innebörden av termen sociokrati är “kamraternas styre”: socio - från latinets socius - som betyder “följeslagare”, eller “vän”, och suffixet -cracy - från den forntida grekiskans κρα τος (kra tos) - som betyder "makt" eller "styre".

Ordet sociokrati kan spåras tillbaka till 1851, när Auguste Comte föreslog att man skulle tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till samhället: stater skulle styras av en grupp forskare som är experter på samhället (som han kallade “sociologer”). Enligt hans uppfattning skulle denna framtid, även om den ännu inte är genomförbar, vara oundviklig.

Några decennier senare använde Lester Frank Ward ordet sociokrati för att beskriva hur människor kunde styra baserat på sina relationer med varandra. I stället för att ha sociologer i centrum, ville han ge mer makt och ansvar till individen, han föreställde sig sociologer i en roll som forskare och konsulter.

År 1926 grundade den holländska reformisten och kväkaren Kees Boeke en internatskola baserad på principen om samtycke. Personal och studenter behandlades som likvärdiga deltagare i den strukturella styrningen av skolan, alla beslut var tvungna att vara acceptabla för alla. Han byggde denna version av sociokrati på kväkarnas principer och praxis, och beskrev sociokrati som en demokratiutveckling i sin essä “Demokrati som den kan vara” från 1945.

Gerard Endenburg, också en kväkare och en elev i Boekes skola, ville tillämpa sociokrati i sin familjs företag, Endenburg Elektrotechniek. Han skapade och utvecklade Den Sociokratiska Cirkelmetoden (SCM) (som senare blev “Sociocratic Method”), där han integrerade Boekes form av sociokrati med ingenjörskonst och cybernetik. 1978 grundade Endenburg Sociocratisch Centrum i Utrecht (som nu är Sociocratic Center i Rotterdam) som ett sätt att främja sociokrati i och utanför Nederländerna. Sedan 1994 är organisationer i Nederländerna som använder SCM undantagna från det rättsliga kravet att ha ett arbetarråd.

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet stötte flera icke-holländsktalande på sociokratin, men det var inte förrän 2007 då Sharon Villines och John Buck släppte sin bok, “We the People”, som sociokrati blev allmänt tillgänglig för den engelsktalande världen, och har därifrån börjat sprida sig till flera andra språk.

Sociokrati har visat sig vara kraftfullt för många organisationer och samhällen runt om i världen, men har ännu inte tagit fart fullt ut.

År 2014 samlades James Priest och Bernhard Bockelbrink för att tillsammans skapa en samling utbildningsresurser baserade på idéer från sociokrati, agilt och Lean under Creative Commons licensiering. De upptäckte att organisationer av alla storlekar behöver en flexibel meny av metoder och strukturer – lämpliga för deras specifika sammanhang – som gör det möjligt att utveckla ett socialt och agilt tänkesätt för att uppnå större effektivitet, samordning, tillfredsställelse och välbefinnande. Den första versionen av Sociokrati 3.0. lanserades i mars 2015.

Liliana David anslöt sig till teamet strax efter. Tillsammans arbetar de regelbundet för att göra S3 tillgängligt och tillämpligt för så många organisationer som möjligt, och tillhandahåller resurser under Creative Commons Free Culture License för människor som vill lära sig, tillämpa och berätta för andra om Sociokrati 3.0.

Sociokrati 3.0 - Rörelsen

Då intresset för Sociocracy 3.0. ökar finns det en snabbt växande gemenskap av människor från en mängd olika bakgrunder - banbrytande konsulter, coacher, utbildande facilitatorer, och personer som tillämpar S3 i sina olika sammanhang — som alla uppskattar transformationspotentialen i Sociocracy 3.0 som kan hjälpa organisationer och deras medlemmar att blomstra. Många är vänliga nog att gärna ägna en del av sin tid åt att experimentera med och dela med sig om S3, och en del samarbetar också för att lära av varandra och dokumentera erfarenheter för att vägleda den pågående utvecklingen och förfiningen av ramverket och dess olika tillämpningar.