Lös upp invändningarna en i taget genom att använda den information de innehåller för att göra ändringar och vidareutveckla förslaget.

Utgå från det alternativ som verkar mest lovande för att lösa en invändning, och om det misslyckas, välj helt enkelt ett annat. Varje försök kommer att hjälpa dig att förstå mer av den information som invändningen innehåller, och föra gruppen närmare ett justering som löser upp invändningen.

Ofta kan det vara produktivt att börja med att fråga personen som kommer med invändningen att föreslå en justering av förslaget.

Vanligtvis är det mest effektiva att ta en invändning i taget, lösa upp alla invändningar mot en föreslagen justering, för att sedan fortsätta med nästa huvudinvändning.

Några alternativ för att lösa upp invändningar

En process för att lösa upp invändningar