Skickligt deltagande

Förbind dig att göra ditt bästa för att agera och interagera på ett sätt som främjar ett effektivt samarbete.

Anta De Sju Principerna

Ensa samarbetsformerna med De Sju Principerna.

Enas om värderingar

Utveckla medvetet kulturen i din organisation.

Facilitator för strukturell styrning

Välj någon att facilitera mötena för strukturell styrning.

Bryta överenskommelser

Bryt överenskommelser när det är tydligt att nyttan för organisationen av det är större än kostnaden av att först vänta på en förändring av överenskommelsen och tag ansvar för konsekvenserna.

Kontrakt för framgångsrikt samarbete

Främja framgångsrikt samarbete redan från början och skapa förtroende mellan parterna genom att skapa ömsesidigt fördelaktiga och juridiskt robusta kontrakt.

Transparent lönesättning

Skapa en rättvis löneformel och gör den synlig för alla.

Stödjande roll

Tillämpa rollmönstret även på externa entreprenörer.

Stadgar

Säkerställ att S3:s principer och mönster reflekteras i stadgar efter behov så att rättslig integritet och organisationskultur skyddas.