Led genom att vara ett exempel.

Uppför dig och agera på det sätt du vill att andra ska uppföra sig och agera på.