Tre principer för Transformation: Satsa på lärande – Utveckla kulturen medvetet – Bygg gemensamma mentala modeller