Välj någon att facilitera mötena för strukturell styrning.

En facilitator för strukturell styrning:

Som facilitator för möten för strukturell styrning bör du överväga att lära dig om och använda följande mönster från S3 för att hantera den strukturella styrningen på ett effektivt sätt:

Facilitatorn för strukturell styrning är vanligtvis en medlem av teamet