Samskapa och utveckla ett sammanhängande system för att hantera alla beroenden, så att värde levereras snabbt när beroenden inte kan undvikas.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Navigera via spänning – Att alla i organisationen är uppmärksamma på beroenden maximerar potentialen för att ohanterade beroenden upptäcks och hanteras.
  • Förtydliga och utveckla domäner – När människor förstår sina egna och andras ansvarsområden förstår de också var beroenden gör det nödvändigt med samarbete.
  • Synliggör arbete – Genom att visualisera arbeten och beroenden mellan dem, blir det lättare att hantera beroenden i samarbete med berörda intressenter.
  • Svara på organisatoriska drivkrafter Att förstå varför ett beroende faktiskt finns, och se till att den tas om hand, är avgörande för samarbete för att hantera eller lösa upp beroenden.
  • Involvera de som påverkas – För att hantera beroenden på ett effektivt sätt behöver man ofta samla perspektiv från alla (relevanta) intressenter och involvera dem i beslutsprocessen.
  • Länkning – Beroenden mellan två team kan ofta hanteras effektivt genom att skicka en representant till beslutsfattandet i det andra teamet för att säkerställa att alla relevanta perspektiv beaktas och att ägandet av beslutet delas.
  • Delegatscirkel – Att delegera befogenheten att ingå och förädla överenskommelser för hur man ska hantera specifika beroenden mellan grupper till en krets av representanter samlar relevanta perspektiv och skapar ägandeskap bland intressenterna.
  • Ensa flöde – Genom att flytta beslutsfattande till där värde skapas samlar man de människor som behövs för att fatta beslut som respons på specifika beroenden och eliminerar onödiga flaskhalsar i beslutsfattandet.
  • Skapa ett flödesbaserat system för organisatorisk förändring – Att bjuda in och göra det möjligt för människor att göra förändringar av den organisatoriska strukturen, när det verkar vara ett ändamålsenligt sätt att hantera beroenden som de delar ansvar för, möjliggör en kontinuerlig förädling av en välstrukturerad och ändamålsenlig organisation.