En invändning är ett argument som rör en (föreslagen) överenskommelse, åtgärd eller beslut och som visar på oavsiktliga konsekvenser som borde undvikas eller värdefulla förbättringar.

Invändningar avslöjar information om (potentiella) oavsiktliga konsekvenser, eller om värdefulla sätt att förbättra.

Tänk på att undanhållna invändningar kan påverka personers, teams eller hela organisationens möjligheter att uppnå sina mål negativt.

Det är varje individs ansvar i en organisation att uttrycka sina potentiella invändningar mot förslag, beslut, befintliga överenskommelser eller aktiviteter.

De som ansvarar för en aktivitet eller en (föreslagen) överenskommelse, är ansvariga för att begrunda argument och ta itu med invändningar som gjorts, när det att bidrar till att uppnå organisationens mål.

När du utforskar potentiella invändningar, beakta:

  • varför den avsedda effekten inte skulle uppnås (fullständigt): verkan
  • varför det skulle vara slösaktigt att fortsätta som föreslagits (eller tidigare överenskommits): ansträngning
  • negativa konsekvenser som något skulle kunna ha någon annanstans (i samma domän, i den vidare organisationen, eller bortom): biverkningar

Den information som kommer fram vid invändningar kan användas för att förbättra:

  • pågående och planerade åtgärder
  • hur människor verkställer beslut
  • befintliga överenskommelser
  • förslag
  • delad förståelse för drivkrafter

Skapa en kultur där människor känner sig bekväma att visa på potentiella invändningar när som helst, så att de utan oro kan fatta beslut som är tillräckligt bra för tillfället och tillräckligt säkra för att prova. Detta uppmuntrar till att utveckla en vana att prova i stället för att försöka förutse och redogöra för alla möjligheter i förväg.

Utnyttja en mångfald av perspektiv och var öppen för att utmana ditt eget, för att upptäcka när och vad som kan förändras, dra fördel av snabbare cykler, genomföra experiment och lära av resultaten på vägen.

Oro

Alla argument som förs fram är inte invändningar. Skilj mellan invändningar, som alltid avslöjar användbar information, och andra argument som endast bygger på antaganden, personliga preferenser eller åsikter.

En oro är ett antagande - eller en åsikt - om att göra något (även i avsaknad av invändningar) kan stå i vägen för en (mer) ändamålsenlig respons på en organisatorisk drivkraft.

I samtyckesbeslut kan oro indikera olika sätt att förfina överenskommelser (inklusive utvärderingskriterier och utvärderingsfrekvens). Ta upp din oro om du tycker att det är värdefullt att överväga den, och registrera åtminstone den tillsammans med överenskommelsen, och övervaka resultaten över tid.

Om du är osäker på om du har en invändning eller en oro, var proaktiv och fråga andra för att se vad de anser. (Se också Pröva om argument är invändningar).