Genomför experiment för att adressera komplexa utmaningar och inse hur man kommer närmare dit man vill komma.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Beskriv organisatoriska drivkrafter – Att bygga en gemensam mental model av situationen som skall adresseras är väsentligt för att lyckas skapa, bygga, genomföra, och senare även utvärdera, experiment.
  • Förtydliga avsett utfall – Att ha en tydlig beskrivning av det avsedda utfallet av ett experiment är väsentligt för att förstå om ett experiment gav det avsedda resultatet.
  • Utvärderingskriterier – Att definiera tydliga kriterier för framgång innan ett experiment börjar, kan avslöja brister i designen av experimentet och stödja en ändamålsenlig utvärdering av dess utfall.
  • Samtyckesbeslut – En effektiv gruppprocess för att se ett förslag ur en mångfald perspektiv och testa om ett experiment är tillräckligt bra och säkert nog att genomföra.
  • Utvärdera och förädla överenskommelser – Ett experiment måste regelbundet granskas för att avgöra vilket utfall det har, och som en följd av detta, potentiellt anpassas eller till och med stoppas.
  • Begränsa pågående arbete – Begränsa antalet samtidigt pågående experiment för att undvika att överlasta organisationen och för att upprätthålla ett stadigt flöde av värde.
  • Skapa ett flödesbaserat system för organisatorisk förändring – Att inbjuda till och göra det möjligt för människor att genomföra experiment när de upptäcker organisatoriska behov möjliggör en effektiv och decentraliserad anpassning av organisationen.