Delegera ansvaret för en domän till personer.

En roll är ett ansvarsområde (en domän) som delegeras till en person ( rollinnehavaren), som har självständighet att bestämma och agera inom domänens begränsningar.

Rollinnehavaren leder arbetet att skapa en strategi för hur hen kommer att redogöra för sin domän. De utvecklar sin strategi i samarbete med delegatorn.

En roll är ett enkelt sätt för en organisation (eller team) att delegera återkommande uppgifter eller ett specifikt arbetesområde och beslutsfattande till en av sina medlemmar.

  • människor kan ta ansvar för mer än en roll
  • istället för att formellt sätta upp ett nytt team är det ibland enklare att bara låta flera personer dela en roll
  • rollinnehavare väljs genom samtycke och för en begränsad tid
  • kollegor stödjer varandra så att de utvecklas i rollerna de innehar

En rollinnehavare kan upprätthålla en planeringslista för den strukturella styrningen, och en loggbok för att föra anteckningar i och hjälpa dem att utveckla sin strategi för att leverera värde.

Observera: I S3 behandlas riktlinjer, processer eller protokoll skapade av personer som innehar roller också som överenskommelser.

Människor kan ta ansvar för mer än en roll