Var tydlig med den förväntade effekten av överenskommelser, aktiviteter, projekt och strategier.

Godkänn och teckna ner en tydlig beskrivning av det avsedda utfallet.

Det avsedda utfallet kan användas för att definiera utvärderingskriterier och mätetal för att värdera det verkliga utfallet.

Avsett utfall och utvärderingskriterier