Anpassa och utveckla mönstren i S3 så att de passar de speciella förhållandena.

Säkra att alla som påverkas:

  • förstår varför en ändring av mönstret behövs (eller är bra)
  • är närvarande eller representerade när beslutet om hur ett mönster skall ändras
  • använder principer från S3 som riktlinjer för anpassningen

Genomför experiment med anpassningarna tillräckligt länge för att upptäcka fördelar och eventuella fallgropar.

Dela värdefulla anpassningar med S3-gemenskapen.

Stegen i att anpassa mönster till ett specifikt sammanhang