Avsiktligt skapa ansvarighet för en domän genom att bjuda in, snarare än genom att peka ut, och begära att de inbjudna bidrar när de kan.

Delegatorn för den öppna domänen förtydligar:

  • den primära drivkraften, huvudansvar och begränsningar för den öppna domänen
  • vem som har bjudits in till att bidra till den öppna domänen
  • begränsningar avseende delegatorns deltagande i den öppna domänens strukturella styrning

Beroende på de begränsningar som delegatorn fastställt, kan bidragsgivarna antingen bara organisera och utföra arbete, eller även delta i beslut avseende den strukturella styrningen.

En delegator skall säkra att det finns regelbundna återkopplingar för att stödja att arbetet och beslutsfattandet inom ett öppet område har rätt effekter.

Öppen domän