Hjälp människor att bli medvetna om sig själva och andra, att fokusera, vara närvarande och engagera.

För att checka in, nämn kort något om vad som är aktuellt för dig och hur du känner dig, något som visar dina tankar, känslor, distraktioner eller behov.

Att checka in kan ske i form av en öppnings- eller avslutningsrunda i ett gruppmöte, eller bara ett kort utbyte i ett 1:1-möte.

Du kan också uppmana till en incheckning mitt under ett möte, eller välja att individuellt checka in när du tror att det kan vara värdefullt för gruppen.

I en gruppincheckning, tillåt att deltagare avböjer.

När man checkar in i en ny miljö kan man också säga sitt namn och var man kommer ifrån, som ett sätt att presentera sig själv. (Tips: Undvik att tala om din funktion, rang mm. om det inte finns en speciell anledning att göra det.)