Innehållet i Sociokrati 3.0 representerar samlade erfarenheter och visdom från generationer av bidragsgivare. Dessa personer delar ett gemensamt mål: att utveckla effektivare, mer harmoniska och medvetna sätt att samarbeta tillsammans.

Ett särskilt erkännande riktas till Gerard Endenburg och andra som över åren har ägnat avsevärd tid för att utveckla och dokumentera metoden Sociocratic Circle Organization, som har bidragit till och inspirerat framtagandet av Sociokrati 3.0.

Vi skulle också vilja tacka alla dem som har gjort betydande arbete för att underlätta framväxten av ett mer smidigt och magert tänkesätt, och de som har utvecklat och delat olika metoder med världen.

Slutligen vill vi uppmärksamma våra många kollegor, kunder och deltagare i kurser om Sociokrati 3.0 som har valt att experimentera med Sociokrati 3.0. Tack för att du bidrar med din återkoppling för att hjälpa till att utveckla mönstren och göra det möjligt för oss alla att lära och växa.

Vi skulle vilja visa vår uppskattning till följande personer, på intet sätt en uttömmande lista, som direkt bidragit till utvecklingen Sociokrati 3.0, eller vars arbete har påverkat vad det är i dag:

Gojko Adzic, Lyssa Adkins, Christopher Alexander, David J. Anderson, Ruth Andrade, Jurgen Appelo, Kent Beck, Sue Bell, Sonja Blignaut, Angelina Bockelbrink, Jesper Boeg, Kees Boeke, Mary Boone, John Buck, Betty Cadbury, Diana Leafe Christian, Mike Cohn, Stephen Covey, Gigi Coyle, Jef Cumps, David Deida, Esther Derby, Kourosh Dini, Jutta Eckstein, Frands Frydendal, Gerard Endenburg, Andreas Hertel, Andrei Iuoraia, François Knuchel, Diana Larsen, Helmut Leitner, Jim and Michele McCarthy, Pieter van der Meche, Daniel Mezick, Susanne Mühlbauer, Niels Pfläging, Mary and Tom Poppendieck, Karl Popper, Brian Robertson, Marshall Rosenberg, Dave Snowden, Hal and Sidra Stone, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Sharon Villines, Nathaniel Whitestone, Ken Wilber, Jack Zimmerman.