Människor träffas med jämna mellanrum (1-4 veckor) i tidsbegränsade möten för att planera och utvärdera arbetet.

Planeringsmöte: välj och storleksuppskatta arbetsposter för nästa period.

Utvärderingsmöte: utvärdera slutfört arbete och avgöra om det krävs omarbetning och ändringar inför nästa period.

Planering- och granskningsmöten