En cirkel är ett självstyrande och halv-autonomt team av likvärdiga personer som samarbetar för att hantera en domän.

En cirkel:

 • kan vara permanent eller tillfällig
 • kan vara självorganiserande
 • ansvarar för sin egen utveckling och sin uppsättning av överenskommelser.

 • halv-autonom:

  • En cirkels medlemmar agerar inom begränsningarna i deras domän.
  • Varje cirkel kan skapa värde självständigt.
 • självstyrande:
  • En cirkels medlemmar bestämmer tillsammans och kontinuerligt vad som behöver göras för att de skall kunna svara upp för sin domän och sätter gränser för hur och när saker ska göras.
 • cirkelmedlemmarnas likvärdighet:

Alla medlemmar i en cirkel är lika ansvariga för den strukturella styrningen av cirkelns domän