Ensa samarbetsformerna med De Sju Principerna.

Att anta De Sju Principerna minskar behovet av uttryckliga överenskommelser, och vägleder anpassningen av S3-mönster för att passa organisationens situation.

En organisations värderingar måste omfatta De Sju Principerna.

De Sju Principerna

En organisations värderingar måste omfatta De Sju Principerna