Kommunicera medvetet med och lär av andra utanför ditt system.

Personer, team och hela organisationer kan erkänna ömsesidigt beroende och medvetet bjuda in människor utanför deras eget system för att föra in kunskap, erfarenhet och inflytande för att underlätta beslutsfattande och stödja kollektivt lärande.

  • Externa experter kan erbjuda ett utifrån-perspektiv och ge kunskap, förståelse och kompetens
  • Representanter för berörda parter kan bidra med information och ha inflytande över beslutsfattandet på sätt som gynnar övergripande målsättningar (se Involvera de som påverkas)