Organisationsstruktur är det sätt som man strukturerar domäner och kopplingarna mellan dom. Det synliggör var makten att påverka finns och de kanaler genom vilka information och inflytande flödar.

Förädla ständigt organisationens struktur för att:

  • stödja det kontinuerliga värdeflödet
  • möjliggöra effektivt samarbete kring beroenden
  • säkra att information är tillgänglig för dem som behöver den
  • fördela resurser och makt att påverka efter behov

The basic building blocks for organizational structure are interdependent, connected domains.

Domäner kan länkas för att bilda en hierarki eller en heterarki (s.k. komplext adaptivt system eller nätverk, där flera funktionella strukturer samexisterar).

Sociokrati 3.0 beskriver en mängd strukturella mönster för att bygga organisationsstrukturen.

  • S3:s strukturmönster är lämpliga att använda på olika abstraktionsnivåer
  • olika strukturella mönster tjänar olika drivkrafter
  • strukturmönster kan anpassas och kombineras efter behov
  • det används säkert redan ytterligare mönster som kan identifieras och vara värdefulla att använda
Servicecirkel

Flytta ut tjänster som behövs av två eller flera domäner.

Delegatscirkel

Delegera beslut om strukturell styrning som påverkar flera domäner till en grupp av representanter som valts ut av dessa domäner.

Lagrad organisation

Leverera värde i komplexa och konkurrenskraftiga miljöer genom decentralisering (av resurser och inflytande) och direkt samverkan mellan de som skapar värde och de kunder de tjänar.

Dubbellänkad hierarki

Delegera all mandat för att fatta beslut om strukturell styrning till självstyrande cirklar, dubbelkopplade över alla nivåer i hierarkin, för att gå från en traditionell hierarki till en struktur som är mer lämplig för att nyttja den kollektiva intelligensen, säkerställa likvärdighet och bygga engagemang.

Serviceorganisation

Samarbete med flera intressenter och gemensam inriktning mot en gemensam drivkraft (eller målbild).

Fraktal organisation

Flera kretsar (avdelningar, team eller projekt) i en organisation som har en gemensam (eller liknande) primär drivkraft och struktur kan dela lärande tvärs funktionella domäner, ensa åtgärder och fatta beslut på hög nivå (t.ex övergripande strategi).