En person som innehar rollen som samordnare ansvarar för att samordna en domäns verksamhet och väljs för en begränsad tidsperiod.

Samordnaren kan väljas av teamet självt, eller av delegatorn.

Flera koordinatorer kan samarbeta för att synkronisera arbetet mellan flera domäner.

Istället för att välja en koordinator kan ett team välja att själv-organisera sig.