Ett enkelt protokoll för lärande, kunskapsdelning och uppbyggande av kontakter, med respekt för människors medverkan.

Fråga någon, “skulle du vara villig att hjälpa mig med…?” Den tillfrågade accepterar eller avböjer med en enkel “ja” eller “nej”.

  • om begäran avslås, accepterar den som frågar svaret utan förhandling eller utfrågning
  • om begäran är oklar, frågar den tillfrågade efter mer information
  • om begäran accepteras ska den frågade ge sitt bästa möjliga stöd