Anteckna detaljerna i de överenskommelser som görs, så att de kan återfinnas senare och göra det möjligt att utvärdera effekter och förfina överenskommelsen över tid.

En överenskommelse är en överenskommen inriktning, process, förhållningssätt eller policy som skapats för att vägleda värdeflödet.

Observera: I S3 behandlas riktlinjer, processer eller protokoll skapade av personer som innehar roller också som överenskommelser.

Håll register över överenskommelser uppdaterade, t.ex. i en loggbok.

Vad behöver antecknas?

Teckna ned överenskommelser med tillräcklig detaljrikedom, så att viktig information kan återfinnas senare.

Inkludera åtminstone en sammanfattning av drivkraften, en beskrivning av vad som överenskommits, vem som ansvarar för vad, utvärderingskriterier och ett datum för utvärdering.

Beroende på överenskommelsens omfattning och betydelse kan man överväga att inkludera följande:

 • Rubrik på överenskommelsen
 • Beskrivning av drivkraften
 • Datum när överenskommelsen gjordes (och/eller version)
 • Datum när överenskommelsen går ut, avslutas eller resultatet levereras (om relevant)
 • Utvärderingsdatum (eller -period)
 • Vem är ansvarig för vad?
 • En beskrivning av överenskommelsen, inklusive:
  • Alla relevanta krav och förväntningar
  • Åtgärdspunkter
  • Resurser
  • Begränsningar
  • Avsett utfall
  • Leverabler
  • Motivering
 • Utvärderingskriterier (och potentiell oro)
 • Bilaga (vid behov)
  • Bakgrundsinformation
  • Tidigare versioner av överenskommelsen
  • Referenser

Mall för överenskommelser