En planeringslista (att-göra-lista) är en lista av (ofta prioriterade, ordnade) oavslutade uppgifter (leverabler eller drivkrafter) som behöver åtgärdas.

Överväg att göra planeringslistor synliga, inte bara för andra medlemmar i ett team, men också för alla andra i organisationen.

Planeringslistor kan användas för

Genomförande:

Varje punkt på i en (prioriterad) planeringslista innehåller ofta

  • en kort beskrivning av en leverabel eller en drivkraft
  • en unik referens
  • (ordningsnummer om det inte framgår på annat sätt)
  • beroenden till andra punkter i listan eller projekt
  • planerat färdigdatum (om så krävs)
  • (valfritt) ett mått på värdet
  • (valfritt) ett mått på investeringen (ofta en uppskattning av tid eller komplexitet)