Utnyttja er begränsade tid och resurser klokt genom att pröva om argument kvalificerar som invändningar och agera bara på de som gör det.

När någon väcker ett argument för att ändra något, kontrollera om argumentet avslöjar vilka oönskade konsekvenser som kommer – eller kan – uppstå om saker lämnas oförändrade, eller om det indikerar ett värdefullt sätt att förbättra hur man gör för att nå målsättningarna.

Utforska och förfina varje argument så som krävs för att identifiera eventuella missuppfattningar eller missförstånd, och för att eliminera aspekter av argumentet som endast bygger på antaganden, en personlig preferens eller åsikt. Om ni är överens om att det som återstår av argumentet kvalificerar sig som en invändning, gå då vidare med att lösa invändningen.

För att avgöra om ett argument kan anses vara en invändning, kan en facilitator fråga gruppen:

“Tycker ni att detta argument kan betraktas som en invändning?”

Om alla håller med, behandla argumentet som en invändning. Om det finns olika uppfattningar, bjud in till dialog för att se om det kan avslöja en invändning bakom argumentet.

Förstå invändningar

Några användbara frågor

 • Hur förhåller sig argumentet till detta specifika förslag eller överenskommelse?
 • Visar argumentet hur en (föreslagen eller pågående) aktivitet eller överenskommelse:
  • förminskar eller förhindrar att man agerar på någon organisatorisk drivkraft?
  • kan förbättras direkt?
  • förhindrar eller minskar någons bidrag till att agera på en drivkraft?
  • strider mot organisationens värderingar?
  • inte kan anses ‘säker nog’ att prova?

En process för att pröva om ett argument kvalificerar som invändning