Team träffas med jämna mellanrum för att bestämma vad de ska göra för att uppnå målsättningarna, och för att avgränsa hur och när saker ska göras.

Ett möte för strukturell styrning är vanligtvis:

 • faciliterat
 • förberett
 • tidsbegränsat till 90-120 minuter
 • schemalagt till varannan till var fjärde vecka

Ett typiskt möte för strukturell styrning inkluderar:

 • öppning: checka in med varandra och känn in avsikten med mötet
 • administrativa frågor
  • kontrollera samtycke till protokollet för det senaste mötet
  • kom överens om ett datum för nästa möte
  • kontrollera om några punkter på dagordningen tillkommit i sista minuten och gruppens samtycke till dagordningen
 • punkter på dagordningen
 • mötesutvärdering: reflektera över dina interaktioner, fira framgångar och dela förslag på förbättringar
 • avslut: checka in med varandra innan du lämnar mötet

Stegen i ett möte för strukturell styrning

Typiska punkter på dagordningen är: