Identifiera, prioritera och svara på hinder och möjligheter för att anpassa och styra om på bästa sätt och förbättra där det är möjligt.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Kontinuerlig förbättring av arbetsprocessen – Att skaffa sig vanan att ständigt sträva efter att förbättra arbetsprocessen lyfter fram människors förmåga att identifiera och agera på möjligheter att förbättra.
  • Beskriv organisatoriska drivkrafter – Innan man agerar på ett upplevt hinder eller möjlighet är det viktigt att förstå den nuvarande situationen, och varför det kan vara meningsfullt för organisationen att agera.
  • Planeringslista för strukturell styrning – Att ha en prioriterad lista över alla hinder och möjligheter som kräver att ett styrningsbeslut fattas håller olösta frågor synliga och förtydligar vad som är viktigast att agera på först.
  • Navigera via spänning – När alla i organisationen är uppmärksamma på situationer som verkar annorlunda än vad som förväntas eller önskas och förmedlar detta faktum till ansvariga maximeras organisationens potential för att identifiera hinder och möjligheter.
  • Agera på organisatoriska drivkrafter – Att bara agera på de utmaningar och möjligheter som är värdefulla för organisationen maximerar värdet av att utnyttja en del av den begränsade tid, energi och resurser som finns tillgängligt.