Upprätthåll ett sammanhängande och tillgängligt system som lagrar all information som krävs för samarbete.

En loggbok är ett (digitalt) system där all information som är relevant för att driva en organisation och dess olika grupper lagras. Loggboken är tillgänglig för alla medlemmar i organisationen och information hålls konfidentiell endast när det finns anledning att göra det.

Vanliga plattformar för loggböcker är Wikis (t.ex. Dokuwiki, MediaWiki, Confluence), webbplattformar (t.ex. Wordpress), G Suite, Evernote eller till och med Trello.

Loggboksinnehåll

Innehåll som rör hela organisationen:

Innehåll som rör ett specifikt team eller roll: