Använd ett system som gör att alla intressenter kan studera tillståndet för de uppgifter som för närvarande väntar, pågår eller slutförts.

Visualisering av en enkel arbetsprocess

Saker att synliggöra:

  • typer av uppgifter (t.ex. kundbegäran, projektuppgifter, rapporteringsuppgifter, omarbetning)
  • startdatum (och förfallodatum vid behov)
  • prioriteter
  • stadier av arbete (t.ex. “att göra”, “pågår”, “granska” och “gjort”)
  • hinder/blockeringar
  • vem som arbetar på vad
  • överenskommelser och förväntningar som väglededer arbetsflöde (t.ex. “Definiton of Done”, checklistor, policy, kvalitetsstandarder)
  • använd färger, symboler, markörer etc.

Ett kort som representerar ett arbetsobjekt