Möjliggör flöde av information och inflytande mellan två team.

Ett team väljer en av sina medlemmar att företräda sina intressen i beslut om den strukturella styrningen av ett annat team.

En cirkel kopplad till en annan cirkel