Samarbete med flera intressenter och gemensam inriktning mot en gemensam drivkraft (eller målbild).

  • förbättrar möjligheten till likvärdighet mellan olika enheter
  • ökar samstämmigheten mellan avdelningar och organisatoriska delar
  • stödjer samarbete mellan avdelningar eller organisationsdelar med olika primära motiv, eller som befinner sig i konflikt
  • lämplig för både enstaka projekt eller längre samarbeten

Notera: en serviceorganisation kallas ibland för ryggradsorganisation.

Serviceorganisation