Välj en medlem av ditt team som särskilt ansvarig för att hålla all nedtecknad information som teamet behöver uppdaterad.

Sekreteraren är ansvarig för att underhålla ett teams loggbok genom att:

  • anteckna information om avtal, domän-beskrivningar, utnämningar, utvärderingsdatum, protokoll från möten etc.
  • organisera relevant information och förbättra systemet vid behov
  • hålla anteckningarna uppdaterade
  • säkerställa tillgång till informationen för alla i teamet (och i den bredare organisationen enligt överenskommelse)
  • hantera alla tekniska aspekter av att sköta loggboken