Skapa en rättvis löneformel och gör den synlig för alla.

Transparent lönesättning (även kallad “öppen lön”) är en teknik för att bestämma varje arbetstagares ersättning enligt en uppsättning regler – lönesättningen – i stället för att göra ersättningen föremål för individuella förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Löneformeln – och ofta även individuell ersättning – är synlig för alla medlemmar i en organisation och ibland även för allmänheten.

En transparent löneformel måste anpassas till en organisations förhållanden och måste uppfattas som tillräckligt rättvis av alla intressenter.

Uppfattningen av rättvisa varierar från person till person och är beroende på sammanhang, så för att skapa en löneformel krävs att man utvecklar en gemensam förståelse för vad som anses vara rättvist.

När man beslutar (eller överenskommer) om en löneformel för en organisation eller institution, bör man beakta:

  • vad som skulle vara en lämplig garanterad levnadsnivå
  • hur man beräknar ersättning enligt behov, investeringar, produktivitet eller meriter
  • hur man fördelar organisationens vinst och täcker förluster i linje med de olika intressenternas förväntningar och behov

Besluta hur ersättning för förändrade roller ska hanteras och utveckla en strategi för hur man går över till nya kontrakt och ersättningsavtal.

Två sätt att öppna upp lönemodellen