En (faciliterad) gruppprocess för att samskapa ett svar på en drivkraft.

  • utnyttjar den kollektiva intelligensen och mångfalden av perspektiv inom en grupp
  • involverar personer i samskapandet av överenskommelser
  • främjar ansvarighet och en känsla av ägande

Förslagsformulering kan också användas av en enstaka person.

Stegen i förslagsformulering

Samtycke till drivkraften: Presentera kort drivkraften. Är denna drivkraft relevant för oss att agera på? Finns det några väsentliga tillägg till drivkraften som har lagts fram?

Fördjupa förståelsen av drivkraften: Uppmuntra väsentliga frågor för att förstå drivkraften i mera detalj.

Samla in överväganden relaterade till möjliga lösningar, formulerade som frågor. Frågor avslöjar begränsningar (informationsinsamlingsfrågor) eller möjligheter (generativa frågor).

Besvara alla informationsinsamlingsfrågor om möjligt.

Prioritera överväganden.

Samla idéer som kan vara möjliga beståndsdelar i ett förslag.

Konstruera ett förslag som beskriver hur man kan agera på drivkraften utifrån de kreativa idéer och den information som samlats in hittills. Detta görs oftast av en mindre grupp av “förslagsformulerare”.

Att välja förslagsformulerare

Överväg:

  • vilka borde vara med?
  • vilka vill vara med?
  • vem mer kan ha värdefulla bidrag?
  • expertis, utifrån-perspektiv och inspiration

Det är oftast lämpligt med två eller tre förslagsformulerare. Kontrollera eventuella invändningar mot de föreslagna formulerarna.

Processen för förslagsformulering