Leverera värde i komplexa och konkurrenskraftiga miljöer genom decentralisering (av resurser och inflytande) och direkt samverkan mellan de som skapar värde och de kunder de tjänar.

Team vid randen:

  • levererar värde i direkt utbyte med omvärlden (kunder, partners, samhällen, kommuner osv.)
  • förvaltar de monetära resurserna och inriktar organisationens verksamhet

Navet erbjuder interna tjänster för att stödja organisationen.

Domäner är sammanlänkade efter behov för att information och inflytande ska flöda, och för att stödja samarbete kring beroenden.

Lagrad organisation