Förbered möten i förväg för att göra dem mer ändamålsenliga.

Några saker att tänka på när man förbereder ett möte:

 • förtydliga och kommunicera drivkraften för, och avsedda resultat av mötet
 • bestäm vem som ska bjudas in
 • skapa en dagordning
 • planera mötet tillräckligt långt i förväg, så att det finns tid att förbereda sig
 • välj en lämplig längd på mötet
 • vara tydlig med vem som ska facilitera mötet, vem som ska anteckna och vem som ska ta hand om eventuell uppföljning

Förbered en dagordning

Engagera deltagarna i att förbereda och prioritera en dagordning och skicka ut den i förväg

För varje punkt på föredragningslistan enas om:

 • drivkraften
 • den avsedda effekten
 • processen
 • hur mycket tid som skall ägnas åt den
 • hur deltagarna behöver förbereda sig

Underlätta deltagarnas förberedelser

 • överväga vad som kan göras i förväg för att förbereda mötet
 • meddela deltagarna om eventuella förväntningar och förutsättningar
 • gör allt som kan behövas för förberedelse tillgängligt

Som deltagare

 • överväg mönstret Skickligt deltagande
 • granska dagordningen och fundera över hur du kan bidra till varje punkt
 • ta upp dina invändningar mot dagordningen, och försök om möjligt lösa dem före mötet
 • granska förbättringsförslag från senaste mötets utvärdering och fundera över hur du kan agera på dem