Tydliggör organisatoriska drivkrafter (t.ex vad händer och vad behövs i relation till den organisatoriska drivkraften), och agera på lämpligt sätt.

Att agera på organisatoriska drivkrafter innebär bland annat:

  • direkta åtgärder
  • organisera hur arbete kommer att utföras
  • fatta beslut om strukturell styrning

Hur man beslutar att agera på en organisatorisk drivkraft bör alltid betraktas som ett experiment som ska utvärderas och förfinas över tid.

Möjliga svar på organisatoriska drivkrafter

Kvalificera drivkrafter som organisatoriska drivkrafter

En drivkraft är en persons eller grupps motiv till att agera på en specifik situation. En drivkraft anses vara en organisatorisk drivkraft om en respons på den skulle hjälpa organisationen att generera värde, minska spill och slöseri eller undvika oönskade konsekvenser.

Ett enkelt sätt att avgöra om en drivkraft faller inom en organisations domän är genom att kontrollera:

Skulle det hjälpa organisationen om vi agerar på den här drivkraften? Eller skulle det leda till oönskade konsekvenser om vi inte gör det?