Påbörja nya uppgifter när det finns kapacitet (i stället för att arbete åläggs eller tilldelas).

Prioritera väntande uppgifter för att säkra att viktigt arbete görs först.

Att åta sig arbete vid ledig kapacitet förhindrar att systemet överlastas, särskilt om man begränsar mängden pågående arbete per person eller team.