Samarbeta kring att odla en samverkanskultur där människor uppnår sin fulla potential, så att en engagerande och produktiv arbetsmiljö skapas och upprätthålls.

Viktiga möster för att hjälpa till att uppnå detta är:

  • Skickligt deltagande – Att introducera begreppet “Skickligt deltagande” gör alla medvetna om hur de bidrar och får dem att göra förändringar när de inser hur deras nuvarande tillvägagångssätt kan utvecklas vidare.
  • Anta de sju principerna – De sju principerna ger riktlinjer för beteende som möjliggör en produktiv, engagerande och kooperativ kultur.
  • Enas om värderingar – Samsyn kring grundläggande riktlinjer för beteende i organisationen definierar de etiska parametrarna för hur man agerar och underlättar samstämmighet.
  • Utvärdera och förädla överenskommelser – Regelbunden utvärdering och medveten utveckling av överenskommelserna avseende kultur håller dem levande i medvetandet hos människorna och gör det lättare att identifiera när och hur de kan förbättras.
  • Kontrakt för framgångsrikt samarbete – Att tillsammans skapa ömsesidigt fördelaktiga överenskommelser för samarbete redan från början stöder uppbyggnaden och upprätthållandet av en engagerande och produktiv arbetsmiljö och en kultur av förtroende mellan parter.
  • Skapa ett flödesbaserat system för organisatorisk förändring – Att fördela ansvaret för att utveckla kulturen på alla inbjuder till proaktivitet i att ta itu med utmaningar och möjligheter närhelst de uppstår.