Bryt överenskommelser när det är tydligt att nyttan för organisationen av det är större än kostnaden av att först vänta på en förändring av överenskommelsen och tag ansvar för konsekvenserna.

Att bryta överenskommelser är ibland nödvändigt men kan betyda en kostnad för organisationen.

Ansvara för att:

  • hantera störningar
  • följ upp så snart som möjligt med de påverkade
  • ändra överenskommelsen istället för att vid upprepade tillfällen tvingas bryta mot den