Möjliggör tvåvägsflöde- av information och inflytande mellan två team.

Två ömsesidigt beroende team väljer var sin medlem för att representera sina intressen i beslut om den strukturella styrningen av det andra teamet.

Dubbel länkning möjliggör likvärdighet mellan två team och kan användas för att locka ut värdefull information i hierarkiska strukturer.

Dubbel länkning mellan två cirklar