S3 erbjuder ett mönsterbaserat tillvägagångssätt för organisatorisk förändring.

Ett mönster är en process, praxis eller riktlinje som fungerar som en mall för att framgångsrikt agera på en viss typ av utmaning eller möjlighet. S3-mönster upptäcks genom att observera människor som arbetar tillsammans i olika organisationer för att lösa problem och agera på de möjligheter de möter. När man upptäcker att det invanda sättet att göra saker inte ger förväntat eller önskat utfall kan man ofta hitta S3-mönster som kan hjälpa.

Mönster är modulära och anpassningsbara, kan användas självständigt, och är ömsesidigt förstärkande och kompletterar varandra när de används i kombination. S3-mönster kan förfinas och anpassas för att möta organisationens specifika behov.

I den här handledningen har mönstrena grupperats efter ämne i tio kategorier för att lättare kunna identifiera vilka som är mest relevanta i en viss organisation:

  • Samskapande och utveckling
  • Kollegial utveckling
  • Främja samarbete
  • Bygga organisationer
  • Börja använda S3
  • Definiera överenskommelser
  • Fokuserade interaktioner
  • Mötestekniker
  • Organisera arbete
  • Organisationsstruktur

Genom att tillhandahålla en meny med mönster att välja mellan efter behov, uppmuntrar S3 ett organiskt, stegvist förhållningssätt till förändring utan en enorm initial investering. Det möter människor där de är och hjälper dem att röra sig framåt och börja använda mönster i sin egen takt och enligt sitt unika sammanhang.