Delegera beslut om strukturell styrning som påverkar flera domäner till en grupp av representanter som valts ut av dessa domäner.

För att fatta beslut om strukturell styrning å deras vägnar skickar intressenter representanter för att bilda en delegatscirkel.

Delegatscirkel

De beslut om strukturell styrning som fattas i en delegatscirkel gäller för och skall genomföras i de olika domäner som den tjänar.

Delegatscirklar gör det möjligt att styra organisationer på ett sätt som är ensat med värdeflödet och att sammanföra en mångfald perspektiv på beslut om den strukturella styrningen.

En delegatscirkel kan inkludera andra personer (t.ex. externa experter) för att hjälpa till med specifika beslut, eller till och med som medlem i cirkeln.